คณะทำงานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ถวายพระพร"ในหลวง-พระราชินี"

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยได้ตระหนัก ดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม คณะองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และ พี่น้องชนเผ่า ถวายพระพร"ในหลวง-พระราชินี"วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐น. ณ.โรงพยาบาลศิริราช
 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-0-53-963029 & Fax 66-0-53-963029 Mobile. 093-3361995
Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
โทร 66-0-53-963029 & แฟกซ์  66-0-53-963029  โทรศัพท์มือถือ. 093-3361995
Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong