“โครงการมอบไออุ่นทหารพราน ”

อ.ภูสวัสดิ์    สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย มอบผ้าห่มกันหนาว

กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๑ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ ได้รับผิดชอบในการป้องกันชายแดนในพื้นที่ รับผิดชอบ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ่อเกลือเหนือ และตำบลดงพญา อำเภอดงพญา จังหวัดน่าน ที่อากาศหนาวมาก ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาว ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าวให้กับกำลังพลของหน่วย จึงขอความอนุเคราะห์ผ้านวมกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย และ กองร้อยทหารพรานจู่โจมที่ ๙๕๑ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒

กราบขอบพระคุณ คุณหญิงประณีตศิลป์    วัชรพล (ประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

มอบผ้านวมกันหนาว จำนวน ๑๐๐ ผืน

"Water is life  No forest  No Water"
 
 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong