โครงการสร้างฝาย-ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล ”

 ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สร้างฝายถาวร ๓๖๘ ฝาย ซ่อมฝาย ๑๐๐ ฝาย อ่างเก็บน้ำขนาด ๒๐x๒๐x๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ อ่าง

ณ.หมู่บ้านแม่ซา    หมู่ที่ ๒ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐น.

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล)

 ประธานพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (ดาวโหลดโครงการ)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ข้าราชการ ได้รวบรวมพสกนิกรชนเผ่าทุกหมู่เหล่า

กราบขอบพระคุณ:บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง บริจาค ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท( ปูนซีเมนต์ ๒,๓๒๐ถุง)

มอบเงินผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย

 ในวันที ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong