ในโอกาส ท่านธานินทร์ สุภาแสน เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ สรุปรายงานการทำงาน สมัยอดีตท่านผู้ว่า (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

เรื่องโครงการสร้างโรงเรียนภีศเดชเทคโนโลยี-วัดญาณสังวราราม-โรงพยาบาลภูมิสิริ และ การบริการจัดการน้ำจังหวัดเชียงใหม่

ณ. ห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น .

 

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong