"โครงการป่ารักษ์น้ำ"

                  องค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  พี่น้องชนเผ่า (อุปถัมภ์โดย หลวงปู่ครูบาดวงดี ฉายาสุภัทโท)

                                     สร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศล 76 พรรษ 7,600 ฝาย ปีที่3 และปลูกป่า 3,000 ต้น ถวายวันแม่แห่งชาติ                  

   12 สิงหาคม 2553 ณ.หมู่บ้านลาหู่ป่ายางงาม  หมู่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong