กราบขอบพระคุณผู้บริจาคเครื่องกันหนาว   1.คุณพิชชาพร ตั้งทรงศักดิ์        2.คุณชัยวัฒน์  ชัยพัฒนาวรรณ 3.คุณสันติ แก้วเย็นฉ่ำ 4.คุณสุระชัย บัญชาธณกิจ   5.คุณกนกวรรณ ทองเสริม         6.บ.ไนซ์เวิร์ค เท็กซ์ไทล์ จำกัด 7.คุณกัญญาภัค   ล้ำเลิศ  8.คุณสายทอง  เหล่ารัตนเอก  9.อื่นๆ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong