“โครงการมอบไออุ่นราษฎรบ้านปางหก ”

Mr.Bob Wiggins  คณะทำงานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนมอบเสื้อกันหนาว

 มอบให้แก่พี่น้องชนเผ่าปางหก  ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

.หมู่บ้านปางหก  วันอาทิตย์ ที่ ๒๒   ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น

    

  

กราบขอบพระคุณ ผู้บริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทุกท่าน ขอให้รวยๆๆ

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong