ในโอกาส ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย(หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะทำงานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

                   และพี่น้องชนเผ่าจำนวน ๔๐ ท่าน ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ.สำนักงานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    เวลา ๑๐.๐๐น.

                                 กราบขอบพระคุณ:  1. เลขาธิการสํานักพระราชวัง อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่นำชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม                                                                                               2. ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ( หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล )                          

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong