ฝายชะลอน้ำ, ฝายต้นน้ำลำธาร ,ฝายกั้นน้ำ ,ฝายแม้ว,ฝายชะลอความชุ่ม
    หน้าหลัก | การดำเนินงาน  |   การบริจาค |  วัตถุประสงค์   |   รูปกิจกรรม    |ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                


The  wilderness society organization of Thailand
236/2  Moo. 5  Chiang Mai - Lumphun  Rd
T. Yangneung  A. Sarapee   Chiang Mai 50140
Tel 66-0-53-963029 & Fax 66-0-53-963029     Mobile. 0-8178-42076
Email: palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ถนน. ชม.-ลพ.
ตำบลยางเนิ้ง   อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  50140
โทร 66-0-53-963029 & แฟกซ์  66-0-53-963029  โทรศัพท์มือถือ. 0-8178-42076
Email: palakname@hotmail.com
 
Copy Right 2007. The wilderness society organization of Thailand  Webdesign by Mike