นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์กรป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยและคณะทำงาน พร้อมทั้ง คณะทหารผ่านศึก ทหารพราน พี่น้องชนเผ่า 8 เผ่า ภาคเหนือตอนบน คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ คณะผู้นำศาสนาคริสต์ภาคที่1 คณะผู้บริหาร Huarnjana Boutique Resort ร่วมกันถวายพระพร ในวโรกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 และ วันคล้ายวันประสูติวันที่ 20 มกราคม ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมมอบพวงมาลัย ย่าม และของขวัญจากฝีมือชนเผ่า แด่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งร้องเพลงถวายเนื่องในโอกาสนี้ด้วย  

 
 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong