ชาวไทยภูเขาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมรดน้ำดำหัวประธานมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 29 เมษายน 2557 คณะกรรมการป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทหารผ่านศึก ชาวไทยภูเขา 8 ชนเผ่าภาคเหนือตอนบน โดยการนำของ นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องในโอกาส "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ของล้านนา เพื่อทำพีธีรดน้ำดำหัว ถวายของพร้อมขอประทานพร จากประธานมูลนิธิฯ ตามประเพณี ปี๋ใหม่เมืองของไทย
 

 

 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong