เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี  กองพลทหารราบที่  “ค่ายทหารเสือสามกษัตริย์”

    ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  จัดโครงการ ”สร้างฝาย-ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล                            วันที่ ๙ สิงหาคม พ..๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.        

              
              

              

              

              

              

             

             

            

            

            

            

            

             

             

              

              

              

              

              

              

             

             

             

             

              

 กราบขอบพระคุณ 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ คณะครู-นักเรียน 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยคณะครู-นักเรียน                                                                                        

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong