“โครงการมอบไออุ่นเด็กบ้านเวียงพิงค์ ”

อ.ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง ประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

นำเสื้อกันหนาวมามอบให้กับน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น.

องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย

กราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเสื้อกันหนาว

ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ

 
 
The wilderness society organization of Thailand
236/2 Moo. 5 Chiang Mai - Lumphun Rd T. Yangneung A. Sarapee Chiang Mai 50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com
องค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย
236/2  หมู่ 5  ถ. ชม.-ลพ. ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
Tel 66-081-7842076 ,66-093-3361995
http://www.wilderness-thailand.com Email:
palakname@hotmail.com

ฉ 2010-2017 The wilderness society organization of Thailand.  Webdesign By Rachada Srepaotong